Regulamin (do 25.12.2014)

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem sklepu www.ilove.elblag.pl jest:

Agencja Reklamowa CONTACT
ul. Płk. Dąbka 138/1
82-300 Elbląg
NIP: 578-194-99-82
NIP UE: PL5781949982

www.arcontact.pl
contact@arcontact.pl

tel. 55 621 21 21

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Elblągu pod numerem 37964.

Zwanej dalej jako „administrator" lub „usługodawca".

1.2 Sklep dostępny jest pod adresem http://www.ilove.elblag.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania ze sklepu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
 

2. Warunki korzystania ze sklepu

2.1 Korzystanie ze sklepu www.ilove.elblag.pl (zwanego dalej jako „system ilove.elblag.pl Online") oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby utworzyć konto w systemie ilove.elblag.pl Online należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie ilove.elblag.pl.

2.4 Konto danego klienta w systemie ilove.elblag.pl Online może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

2.5 Sklep ilove.elblag.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie ilove.elblag.pl Online można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres contact@arcontact.pl

3.Zamówienia

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem towaru.
- nalezy wówczas dokonać płatności (przy wyborze metody "Przedpłata przelewem, kartą kredytową");

3.2 Terminy przyjmowania zamówień.
Zamówienia w systemie ilove.elblag.pl Online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia do godz. 12 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 12 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia w systemie ilove.elblag.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu ilove.elblag.pl Online będą ustalane indywidualnie z klientem.
3.4 Zamówienia wysyłane są w dni robocze.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient dokonujący zakupów w systemie ilove.elblag.pl Online, posiadający zrealizowane zamówienie.Wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres contact@arcontact.pl lub przesłać za pomocą formularza dostępnego na podstronie zwroty.

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie ilove.elblag.pl Online lub numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi może nie zostać rozpatrzona.

4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji sklepu ilove.elblag.pl do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do sklepu ilove.elblag.pl na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie sklep ilove.elblag.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

 

 

5. Sklep  ilove.elblag.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu ilove.elblag.pl Online.

 

 

8. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej WWW.ILOVE.ELBLAG.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu ilove.elblag.pl Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy Agencja Reklamowa CONTACT.  logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, zdjęcia, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i/lub należą do serwisu ilove.elblag.pl Online. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.ilove.elblag.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

Polityka prywatności serwisu internetowego www.ilove.elblag.pl

§1.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§2.

Administratorem Danych Osobowych jest: Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 138/1

§3.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu.
-Adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru.
-Nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń.
-Adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt.
-Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
-Cookies – serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienie dokonania zleceń. Można zgodzić się na to, aby dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§4.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: -Dokonując zakupu w serwisie należy podać dane służące do zidentyfikować klienta.
-Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić w zakupy w serwisie internetowym.

§5.

Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek  serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres online@ilove.elblag.pl lub listem poleconym na adres: Agencja Reklamowa CONTACT, ul Płk. Dąbka 138/1, 82-300 Elbląg